Opis

Code 93 (czasami zwany Code 9 z 3 - ang. "3 of 9 Code" i "USD-3") został zaprojektowany w celu udostępnienia kodu o większej gęstości i większym bezpieczeństwie niż pokrewny Code 39.
Jest to kod ciągły o większej gęstości. Długość kodu może być zmienna. Koduje wszystkie wielkie litery, cyfry i kilka dodatkowych znaków.
Istnieje także rozszerzenie: Code 93 extended. Kod ten umożliwia kodowanie znaków ASCII(0)-ASCII(127). W tym celu używane są specjalne znaki przełączające tryb na ASCII 128. Znakami tymi są: ($), (/), (%) i (+). Znaki te są używane z pozostałymi znakami i dzięki temu można uzyskać wszystkie kody ASCII 128.
Dla przykładu jeśli chcemy zakodować małą literę 'b', to musimy użyć kombinacji "(+)B", gdzie (+) jest specjalnym znakiem przełączającym.

Budowa

Struktura Code 93
 1. Znak start
 2. Zmiennej długości kod
 3. Dwie sumy kontrolne ('C' i 'K')
 4. Znak stop
Poniżej znajduje się tablica z kodami znaków.
 
 Znak Wartość  Znak Wartość   Znak Wartość   Znak Wartość
  0   0     C  12      O  24     -  36   
  1   1     D  13      P  25     .  37
  2   2     E  14      Q  26    space 38 
  3   3     F  15      R  27     $  39
  4   4     G  16      S  28     /  40
  5   5     H  17      T  29     +  41
  6   6     I  18      U  30     %  42
  7   7     J  19      V  31     ($)  43
  8   8     K  20      W  32     (%)  44
  9   9     L  21      X  33     (/)  45
  A  10     M  22      Y  34     (+)  46
  B  11     N  23      Z  35    
Znaki ($), (%), (/) i (+) są specjalnymi znakami używanymi do kodowania wszystkich 128 znaków ASCII (Code 93 extended).
W Code 93 cztery znaki ('$', '%', '/', '+') są używane opcjonalnie do kodowania wszystkich 128 znaków ASCII. Nie ma jednak żadnego sposobu aby odróżnić kiedy znaki te są używane jako znaki przełączenia na tryb ASCII 128, a kiedy są używane do reprezentowania znaków '$', '%', '/' i '+'. W Code 93 ten problem został rozwiązany w ten sposób, że znaki '$', '%', '/' i '+' służą do przełączania na tryb ASCII 128.

Cyfra kontrolna

Code 93 zawsze zawiera dwie sumy kontrolne: 'C' i 'K'. Występują one za kodowaną informacją, a przed znakiem stop. Sposób obliczania sumy kontrolnej 'C' wraz z przykładem dla "Code93":
 1. Przypisz wagi znakom zaczynając od prawej strony. Pierwszy znak będzie miał wagę 1, drugi znak od prawej strony będzie miał wagę 2, trzeci - 3, i tak aż osiągnie się wartość 20. Po osiągnięciu wartości 20, następna przypisana waga będzie miała wartość 1, kolejna 2 itd.

  Kod C O D E 9 3
  Wartość 12 24 13 14  9   3 
  Waga 6 5 4 3 2 1
 2. Przemnóż wartości znaków przez przypisane im wagi i zsumuj to. 12*6 + 24*5 + 13*4 + 14*3 + 9*2 + 3*1 = 307
 3. Oblicz resztę z dzielenia wyniku otrzymanego w poprzednim punkcie przez 47. 307 mod 47 = 25
 4. Jako suma kontrolna zapisuje się znak, którego wartość jest równa wynikowi z punktu 3. 25 => P
Kod pod dodaniu sumy kontrolnej 'C' będzie miał postać: Code93P
Sumę kontrolną 'K' oblicza się analogicznie jak 'C'. Różnica jest tylko taka, że kod jest dłuższy o jeden znak (cyfra kontrolna 'C' dodana na koniec) oraz wagi są z przedziału od 1 do 15.
Sposób obliczania sumy kontrolnej 'K' wraz z przykładem dla "Code93P":
 1. Przypisz wagi znakom zaczynając od prawej strony. Pierwszy znak będzie miał wagę 1, drugi znak od prawej strony będzie miał wagę 2, trzeci - 3, i tak aż osiągnie się wartość 15. Po osiągnięciu wartości 15, następna przypisana waga będzie miała wartość 1, kolejna 2 itd.

  Kod C O D E 9 3 P
  Wartość 12 24 13 14  9   3  25
  Waga 7 6 5 4 3 2 1
 2. Przemnóż wartości znaków przez przypisane im wagi i zsumuj to.
  12*7 + 24*6 + 13*5 + 14*4 + 9*3 + 3*2 + 25*1 = 407
 3. Oblicz resztę z dzielenia wyniku otrzymanego w poprzednim punkcie przez 47.
  407 mod 47 = 31
 4. Jako suma kontrolna zapisuje się znak, którego wartość jest równa wynikowi z punktu 3. 31 => V
Kod po dodaniu dwóch sum kontrolnych będzie miał postać: Code93PV

Zastosowanie

Kod ten ma takie samo zastosowanie jak Code 39 jeśli potrzebne jest większe zagęszczenie. Używany jest w przemyśle metalurgicznym, przemyśle chemicznym, w transporcie lotniczym, a także w logistyce wewnątrz przedsiębiorstw.

Przykład


Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.